Darbo užmokestis

 

 

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “KRIVŪLĖ”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

€

 

2018 metų

3 ketv.

€

direktorius

1

1077

1618

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

830

1137

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,25

571

818

pedagogas

18,08

715

824

auklėtojos padėjėja

9,75

403,8

473

logopedas

1,5

634

821

dietistas

1

410

443

sandėlininkas

0,75

390,5

414

skalbėja

1,25

381

400

virėja

4

395

480

valytoja

1

381

400

sargas

6

381

400

kiemsargis

1,0

381

400

pastatų prižiūrėtojas

2,25

391,25

416