Darbo užmokestis

 

 

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “KRIVŪLĖ”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

€

2017 metai

€

direktorius

1

1077

1077

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,2

830

830

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,2

568

571

pedagogas

15,5

616

715

auklėtojos padėjėja

9

365

403,8

logopedas

1,5

623

714,5

dietistė/slaugytoja

1,12

365

410

sandėlininkas

1,25

365

390,5

skalbėja

0,25

365

381

virėja

3,2

365

470

valytoja

1,25

365

381

sargas

5,75

365

381

kiemsargis

2

365

381

pastatų priežiūros darbininkas

1

365

391,25

pagalbinis darbininkas

0,75

365

381