Darbo užmokestis

 

 

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “KRIVŪLĖ”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

€

 

2018 metų

1 ketv.

€

direktorius

1

1077

1294

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

830

995

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,25

571

577

pedagogas

18,08

715

780

auklėtojos padėjėja

9,75

403,8

417

logopedas

1,5

634

644

IT specialistas

0,75

395

420

dietistas

1

410

443

sandėlininkas

0,75

390,5

413

skalbėja

0,25

381

400

virėja

4

395

418

valytoja

1

381

400

sargas

6

381

400

kiemsargis

1,5

381

400

pastatų prižiūrėtojas

1,5

391,25

416