ADMINISTRACIJA – Lydos g. darbuotojai – Vokiečių g. darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Direktorė

INGA RYDELIENĖ

Description: image004

aukštasis išsilavinimas

2 vadybinė kategorija

gyvenimo aprašymas

(8 5)  26  13  579

8  692  38985

rastine@krivule.vilnius.lm.lt

Registracija priėmimui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

AUŠRA ROLANDA RIMŠIENĖ

aukštasis universitetinis išsilavinimas

2 vadybinė kategorija

(8 5)  26  26  589

krivule.ugdymas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

RITA ČIURLIONIENĖ

aukštesnysis išsilavinimas

(8 5)  26  26  589

krivule.ukis@gmail.com

Sekretorė

JOLITA ŠILINGIENĖ

aukštasis universitetinis išsilavinimas

3 vadybinė kategorija

(8 5)  26  26  589

rastine@krivule.vilnius.lm.lt

Sveikatos priež. specialistė

BOGUSLAVA GRIGOROVIČ

aukštasis koleginis išsilavinimas

(8 5)  26  26  589

darzelis.krivule@gmail.com

Dietistė

JADVYGA TAUTVAIŠIENĖ

spec. vidurinis išsilavinimas

(8 5)  26  26  589

darzelis.krivule@gmail.com

Dietistė

RITA BAREIKIENĖ

aukštasis koleginis išsilavinimas

(8 5)  26  17  254

darzelis.krivule@gmail.com

DARBUOTOJAI - vaikų grupės Lydos g.

 

 

 

SPINDULIUKŲ (LOPŠELIO) GRUPĖ

Renata Vilkienė

vyresnioji auklėtoja

 

Anželika Duk

vyresnioji auklėtoja

 

Aldona Potapenkienė

auklėtojos padėjėja

 

Ilona Bakūnienė

auklėtojos padėjėja

 

 

 

EŽIUKŲ (PRIEŠMOKYKLINĖ) GRUPĖ

Irena Biekšienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aldona Noreikienė

auklėtojos padėjėja

 

Asta Marcinkevičienė

auklėtoja

 

 

 

NYKŠTUKŲ (BUDINTI) GRUPĖ

Zita Ramonienė

vyresnioji auklėtoja

 

Jolita Šilingienė

auklėtoja-metodininkė

 

Anželika Petrovskaja

auklėtoja

 

Irena Šimelionienė

auklėtojos padėjėja

 

DRUGELIŲ (PRIEŠMOKYKLINĖ) GRUPĖ

Laima Norkūnienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė

Zita Bukel

auklėtojos padėjėja

 

BORUŽĖLIŲ GRUPĖ

Ramunė Veikšytė

vyresnioji auklėtoja

 

Asta Marcinkevičienė

auklėtoja

 

Jadvyga Tautvaišienė

auklėtoja

Nijolė Katkauskienė

auklėtojos padėjėja

 

BITUČIŲ (VALDORFO) GRUPĖ

Jurgita Stašelienė

vyresnioji auklėtoja-metodininkė

 

Jolanta Žepnickienė

vyresnioji auklėtoja

Irena Meškienė

auklėtojos padėjėja

 

TAISYKLINGAI KALBĖTI MOKO

Ada Karpavičienė

vyresnioji logopedė

 

 

 

MUZIKINIUS GEBĖJIMUS UGDO

Ilona Žukienė

meninio ugdymo pedagogė-metodininkė

 

 

 

SPORTUOTI MOKO     

Irena Biekšienė

fizinio lavinimo pedagogė

 

 

 

SVEIKAI GYVENTI MOKO

Boguslava Grigorovič

sveikatos priežiūros specialistė

 

 

 

MAITINA

Jadvyga Tautvaišienė

dietistė

Stasė Steponavičienė

sandėlininkė

Nijolė Miciunienė

virėja

 

Ingrida Ališauskienė

virėja

 

DARŽELĮ PRIŽIŪRI

Gintaras Norkūnas            

pastatų prižiūrėtojas

Rytis Šilinga

techn. mok. priemonių (IT) specialistas, sargas

 

Anatolijus Riabčenko

kiemsargis

 

Romualdas Čiurlionis

sargas

 

Stanislovas Zalieckas

sargas

 

Vladas Kličmanas

sargas

 

Ilona Bakūnienė

valytoja

 

DARBUOTOJAI - Vaikų grupės Vokiečių g.

 

 

 

PABIRUČIŲ GRUPĖ

Zita Jurgelevičienė

vyresnioji auklėtoja

 

Regina Matiukaitė

vyresnioji auklėtoja

 

Bronė Keršienė

auklėtojos padėjėja

 

 

 

SMALSUČIŲ GRUPĖ

Teresė Čepaitienė

vyresnioji auklėtoja

 

Gražina Urbelionienė

vyresnioji auklėtoja

 

Teresa Tomaševska

auklėtojos padėjėja

 

 

 

GUDRUČIŲ (PRIEŠMOKYKLINĖ) GRUPĖ

Jurgina Tarvydienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Regina Matiukaitė

vyresnioji auklėtoja

 

Danguolė Kulevičienė

auklėtojos padėjėja

 

 

 

TAISYKLINGAI KALBĖTI MOKO

Ada Karpavičienė

vyresnioji logopedė

 

 

 

MUZIKINIUS GEBĖJIMUS UGDO

Olga Bukel

vyresnioji meninio ugdymo pedagogė

 

 

 

SVEIKAI GYVENTI MOKO

Boguslava Grigorovič

sveikatos priežiūros specialistė

 

 

 

MAITINA

Rita Bareikienė

dietistė

 

Danutė Staknienė

virėja

 

Boguslava Grigorovič

sandėlininkė

 

 

 

DARŽELĮ PRIŽIŪRI

Josifas Motus

pastatų prižiūrėtojas

 

Vanda Radžiūnienė

kiemsargė

 

Algirdas Radžiūnas

sargas

 

Danuta Verbickaja

sargė

 

Tomas Motus

sargas

 

Algis Antanavičius

sargas