Mokestis už darželį

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2070 (2017 m.rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1121 redakcija)

 

Siūlome susipažinti su dokumento turiniu.

Prašymas taikyti mokescio lengvatą.

Prašymas dėl mokinių atostogų.

Kaip sužinoti mokestį už mano vaiką?

Kaip sumokėti už darželį?