Priėmimo tvarka

 

Vaikai į darželį priimami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai/globėjai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje: 

http://www.vilnius.lt/  UŽREGISTRUOK VAIKĄ Į DARŽELĮ  TEIKTI PRAŠYMĄ Į DARŽELIUS

 

Gavę savivaldybės pranešimą apie skirtą vietą, tėvai turi kreiptis į darželio direktorių, pasirašyti dvišalę sutartį ir pateikti šiuos dokumentus:

vaiko gimimo liudijimą (kopiją),

vieno iš tėvų asmens dokumentą,

dirbančių tėvų pažymas,

Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a ).

 

Vaikai iš darželio išbraukiami raštišku tėvų prašymu ir direktoriaus įsakymu.

 

Aplinka ir vaikų erdvės Lydos g. 5

Aplinka ir vaikų erdvės Vokiečių g. 1

 

ADAPTACIJA DARŽELYJE (patarimai tėveliams)