Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Ką vaikas veiks priešmokyklinio ugdymo grupėje?

 

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka ir tėvų prašymas dėl vaiko brandumo įvertinimo.

Apie vaiko brandumą mokyklai