1.      Apie darželį

 

2.      Darbuotojai

 

3.      Vaikučių grupės

 

}  Pabiručiai

 

}  Smalsučiai

 

}  Gudručiai

 

4.     Renginiai

 

5.     Pasiekimai

 

6.     Tvarkaraščiai

 

7.     Skelbimai

 

8.     Priėmimo tvarka

 

9.     Taisyklės

 

10.  Nuorodos

 

11.      Rėmėjai

 

 
 


 

Vilniaus m. darželis “Pasagėlė” įsteigtas 1957-09-01

 

 Mus rasite pačiame Vilniaus miesto centre prie Rotušės, Vokiečių g. 1

Tel.: 261 72 54

 

Darželio direktorė Vidutė Šostakienė

 

Darželis dirba nuo 630 iki 1830.

Darželį lanko vaikai nuo 3-ejų metų. Čia yra 3 skirtingo amžiaus grupės:

 

               PABIRUČIAI     3 – 4 metų

 

               SMALSUČIAI    4 – 5 metų

 

               GUDRUČIAI      5 – 6 (7) metų (priešmokyklinio ugdymo grupė)

 

Vaikai mūsų darželyje ugdomi, taikant kūrybinį-kompleksinį metodą, pagal ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-08-31 įsakymą Nr. 30-1664 ir “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi” programas. Kūrybiškai taikome kitų programų ir ugdymo metodų idėjas.

 

Pedagogų kolektyvas darbštus, draugiškas, kūrybingas, nuolat keliantis kvalifikaciją ir ieškantis pažangių darbo su vaikais metodų

ir būdų.

 

Vaikams sudarytos sąlygos išreikšti save, patirti teigiamų emocijų, aktyviai judėti ir veikti, atrasti ir pažinti, bendrauti ir

bendradarbiauti, jaustis visaverčiu ne tik grupės bet ir viso darželio nariu.

 

 

Mūsų darželio credo:

 

TAU GERA    MAN GERA

MAN GERA –  TAU GERA

 

 

Lankydamas mūsų darželį, vaikas:

 

ü  Įsilies į darželio darnų kolektyvą ir nesunkiai adaptuosis naujoje ugdymosi aplinkoje;

 

ü   Jausis mylimas ir reikalingas, pastebėtas ir įvertintas, padrąsintas ir paskatintas, vienintelis ir nepakartojamas;

 

ü  Stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, bendraudamas, muzikuodamas ir tyrinėdamas aplinką, įgydamas vis platesnę ir gilesnę patirtį;

 

ü  Puoselės lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, turtins kalbą, švęs etnines ir kalendorines šventes;

 

ü  Plėtos priešmokyklinio ugdymo standarte numatytas socialines, sveikatos, komunikavimo, pažinimo, menines kompetencijas;

 

ü   Ugdysis kaip aktyvi, iniciatyvi, savarankiška, kūrybiška asmenybė ir jausis reikšmingas priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant.

 

 

Darželio himnas

 

Pasakų takeliais

Per vaikystės miestą

Skrieja žirgas šilko karčiais

Pasagėlės žiba.

 

Pasagėlę, pasagėlę

Mes suradom atsikėlę,

Kas rytelį per kiemelį

Skubam, lekiam į darželį.

 

O darželyje smagu,

Čia yra gerų draugų,

Mes čia žaidžiam ir dainuojam

Ir jau mokam daug darbų.

 

Pasakų takeliais

Maži vaikučiai bėga.

Surado jie ant kelio

Sau laimės pasagėlę.

 

Ką veikiame darželyje

 

 

Kiek darbelių, kiek darbų!

Kiaurą dieną aš plušu….

Statome namą šimto aukštų,

Kad jis debesis praaugtų!

 

 

 

Gimtadienio sulaukusiam

Mes linkime užaugt,

Ir su mumis darželyje

Gražiai, gražiai draugaut.

 

 

 

Į darželį atkeliavo mėgstamas teatras:

Teatre vaidina tikrų tikriausia Coliukė

Ir tikriausia Varliukė….

 

 

 

O čia mes vaidiname:

Tikros gėlės žydi,

Tikros lėlės sėdi

Ir namai tikri,

Ir langai tikri,

Net ir pasaka tikra.

Viskas tikra paslaptinga,

Nes vaikams labai patinka.

 

 

 

 

Guru, guru į Kaziuko turgų.

Tik čia įsigysite nuostabiausių mūsų dirbinių…

 

 

 

 

Žiema, žiema bėk iš kiemo!

Kanapinis tyriausias ir ramiausias,

Lašininis – besotis tinginys ir didelis melagis!

 

 

 

 

Kas įsėdo Pranciškaus sūpuoklėse,

To bateliai sausi.

Kas nesėdo Pranciškaus sūpuoklėse, to bateliai kiauri.